Bar-Code MS3780 Fusion

Ručni laserski skener, ima mogućnost kombinovanja omnidirekciono i jednolinijsko lasersko bar kod skeniranje

Kategorija:

Ručni laserski skener ergonomskog dizajna, koji ima mogućnost kombinovanja omnidirekciono i jednolinijsko lasersko bar kod skeniranje. Zbog mogućnosti očitavanja od 20 linija i po potrebi jednostavnim postupkom prebacivanje na jednu lasersku liniju
superioran je nad svim prethodnim ručnim jednolinijskim skenerima i prestavlja idealano rešenje za trgovine srednje veličine.
Uz skener dolazi i podesivo postolje sa nagibom od 50°.

Fusion ima ugrađeni prekidač koji omogućava skeniranje kodova u nizu, ta opcija omogućava da zrak pređe preko nekih kodova a da ih ne skenira, već da skenira samo odabrane.

Primarno omnidirekciono skeniranje
Sekundarno linijsko skeniranje
Automatsko detektovanje stalka
Sleep mod sa IR budenjem

Interfejs: PS/2
CodeGate
Udaljenost skeniranja: 25 mm – 279 mm za 0.33 mm bar kodove
Širina skeniranog polja: 30 mm @ 25 mm; 150 mm @ 280 mm
Min. širina linijskog koda [mm] 0,127
Frekvencija skeniranja: [lps] 1,333
Broj laserskih zraka: 20 (omnidirectional) ili 1 (jedan zrak)
Izvor svetla: vidljiva laserska dioda 650nm±10nm
Ugao skeniranja: 360°, 60°, 60°
Boja: crna