Brojač novca Isnipper

Brojač iSniper je savremeni softverski uređaj koji skraćuje vreme u obradi novca, za pouzdano brojanje EUR, USD i RSD novčanica kao i detekciju falsifikata.

Kategorija:

Brojač iSniper je savremeni softverski uređaj koji skraćuje vreme u obradi novca, za pouzdano brojanje EUR, USD i RSD novčanica kao i detekciju falsifikata koriste se senzorski sistemi najnovije generacije. iSniper poseduje visokokvalitenu procesorsku tehnologiju, što omogućava i nadogradnju softvera u slučaju pojave novih falsifikata ili apoena u opticaju. Bez problema broji novčanice najlošijeg kvaliteta, a softver omogućava da mašina broji izmešane apoene.

visokoprecizna i pouzdana detekcija falsifikata
softver za 3 valute
miksovano brojanje / brojanje po određenoj denominaciji / komadno brojanje
mogućnost štampanja izveštaja o transakcijama
mogućnost nadogradnje softvera

 

Dimenzije: 296 (W) x 235 (L) x 280 (H) mm
Težina: 10 kg
Brzina detekcije: 1000 novčanica/min
Brzina brojanja: 1100 novčanica/min
Kapacitet stekera: 200 novčanica
Kapacitet hopera: 500 novčanica
Opseg dimenzija novčanice 100 – 193 mm, 50 – 100mm
Opseg debljina novčanice 0,06 – 0,12 mm