Brojač ST-9000

Mali,kompaktan brojač novca.

Kategorija:

Mali,kompaktan brojač novca.

Brojačica ST900

  • Može da broji sve valute
  • Ima UV,MG,DD,IR detekciju
  • Garancija 12 meseci
  • Ima CE sertifikat
  • Poseduje eksterni displej za mušteriju