Brojačica novca NC7100

Masterwork brojač novca NC-7100 poseduje automatska detekcija do 5 valuta i radi u više režima brojanja. Brzina brojanja: 1000/ 1200/ 1500 novčanica u minuti. Detekcija lažnih novčanica.

Kategorija:

Masterwork brojač novca NC-7100 poseduje automatska detekcija do 5 valuta i radi u više režima brojanja. Brzina brojanja: 1000/ 1200/ 1500 novčanica u minuti. Detekcija lažnih novčanica.

brojač novca NC 7100

  • visokoprecizna i pouzdana detekcija falsifikata
  • softver za 5 valuta
  • dva odeljka za sortiranje novčanica
  • miksovano brojanje / brojanje po određenoj denominaciji / komadno brojanje
  • skeniranje serijskih brojeva za sve instalirane valute
  • sortiranje po podobnosti za sve instalirane valute
  • mogućnost štampanja izveštaja o transakcijama
  • mogućnost nadogradnje softvera