Data Kontroler Datecs RS232-USB

Kontroler koji služi za povezivanje RS232 port-a na USB konekciju.Svoju najjveću primenu ima u povezivanju fiskalnih uredjaja sa računarima koji nemaju RS232 Port.

Kategorija:

Kontroler koji služi za povezivanje RS232 port-a na USB konekciju.Svoju najjveću primenu ima u povezivanju fiskalnih uredjaja sa računarima koji nemaju RS232 Port.Jednostavno se instalira I pojavljuje se za 32 bit-ne I 64 bit-ne operativne sisteme.

Kontroler koji služi za povezivanje RS232 port-a na USB konekciju.Svoju najjveću primenu ima u povezivanju fiskalnih uredjaja sa računarima koji nemaju RS232 Port.Jednostavno se instalira I pojavljuje se za 32 bit-ne I 64 bit-ne operativne sisteme.