Detektor Novca DP401

Aparat za proveru papirnih novčanica je proizveden za detekciju svih vrsta novčanica. Proizveden je tako d ase korisnik ne izlaže direktnom UV svetlu koje može oštetiti vid.

Kategorija:

Aparat za proveru papirnih novčanica je proizveden za detekciju svih vrsta novčanica. Proizveden je tako d ase korisnik ne izlaže direktnom UV svetlu koje može oštetiti vid. Dve snažne UV lampe doprinose lakoj proveri novčanica uz koje se koriste i lampa za proveru vodenog žiga  i magnetni senzor za proveru magnetnog mastila. Magnetna detekcija ima i zvučnu i svetlosnu signalizaciju.

Tehnička karakteristike

  • Radna temperatura: 0~40oC
  • Napajanje: 220V ~ 50Hz
  • Potrošnja <24W
  • Dimenzije 210x125x148mm