Digitalna Vaga Platforma Oskar P1

Model vage OSKAR P1 je magacinska platformska vaga namenjena za prijem-isporuku robe u magacinskim prostorima.

Kategorija:

Model vage OSKAR P1 je magacinska platformska vaga namenjena za prijem-isporuku robe u magacinskim prostorima.

Model vage OSKAR P1 je magacinska platformska vaga namenjena za prijem-isporuku robe u magacinskim prostorima.Izradena od cetvrtastih cevi 30×30, 40×40 i 50×50 u zavisnosti od velicine prijemnika mase ( platforme ), kao i maksimalnog opterećenja prijemnika mase.U zavisnosti od zahteva i potreba korisnika u ponudi je nekoliko modela indikatora ( displej ) sa obracunom i bez obracuna cene, u ABS ili prohrom kucistu.

Montaža vage je po potrebi i okolnostima na podestu, u ravni sa površinom ( ukopana ) i na betonskoj podlozi.Tas vage je izraden od prohroma, indikator vage u zavisnosti od zahteva moze biti na dodatnom udaljenom nosacu ili u sklopu vage.

U tabeli su prikazane najtrazenije opcije vaga, shodno Vašim potrebama i zahtevima možemo prilagoditi konstrukciju vage kao i maksimalno merenje iste. A u zavisnosti od uslova eksplatacije konstrukcija se izraduje od crnog lima ili inox-a.

Vaga je odobrena za javnu upotrebu od strane Direkcije za mere i dragocene metale, a proveru usaglašenosti i prvu ferifikaciju ( žigosanje ) vrši Imenovano telo što potvrđuje izdavanjem Sertifikata o usaglašenosti i 3A nalepnicom na tablici vage sa tehničkih karakteristikama

Naziv Modela Dimenzije(mm) Max Kg. Preciznost
Oskar P 1 400 x 400 60 20
Oskar P 1 400 x 500 100 20/50
Oskar P 1 500 x 500 150 50
Oskar P 1 500 x 600 200 50/100
Oskar P 1 600 x 600 300 100
Oskar P 1 600 x 800 500 100/200
Oskar P 1 800 x 800 _ 200