Digitalna Vaga TEKO + 006C

Elektronska trgovacka vaga TEKO+ namenjena za otvorene tržne centre, pijace kao i samostalne trgovinske radnje

Kategorija:

Elektronska trgovacka vaga TEKO+ namenjena za otvorene tržne centre, pijace kao i samostalne trgovinske radnje, za merenje zrnaste i praskaste robe, u procesu proizvodnje za razmeravanje komponenti.

Max 003 kg         Max 006 kg         Max 015 kg
e = 0.5/1 g           e = 1/2 g               e = 2/5 g

Tehničke karakteristike :

  • Zvućni i slikovni signal potrošnje baterije
  • Vaga se isporučuje sa 2 godine važnosti žiga
  • Displej kupca i prodavca ispod tasa vage
  • Rad na akumulator 6V / 4.5Ah do 100 sati
  • Garancija na tacnost merila 2 godine
  • Veličina tasa vage 220mm x 170mm
  • Tara vage do minus max.opterećenja
  • Tepsija za voće i povrće PVC

Elektronska trgovacka vaga TEKO+ namenjena za otvorene tržne centre, pijace kao i samostalne trgovinske radnje, za merenje zrnaste i praskaste robe, u procesu proizvodnje za razmeravanje komponenti.

 Korišćenjem mogučnosti podešavanja pozadinskog osvetljenja vagu je moguće eksploatisati i do 100 radnih sati.Pozadinsko osvetljen displej radi u režimu ukljućen konstantno, iskljućen konstantno i osvetljen u režimu merenje.

Vaga je po svojim tehničko metrološkim karakteristikama izrađena u sladu sa NAWI direktivom – evropski pravilnik o neautomatskim vagama Zeleni znak M koji se nalazi na nalepnici sa desne strane kao i CE znak potvrđuju usaglašnenost vage sa NAWI direktivom. Vaga je odobrena za javnu upotrebu od strane Direkcije za mere i dragocene metale, a proveru usaglašenosti i prvu ferifikaciju ( žigosanje ) vrši Imenovano telo što potvrđuje izdavanjem Sertifikata o usaglašenosti i 3A nalepnicom na tablici vage sa tehničkih karakteristikama.