Digitalna Vaga TEM D

Model vage sa displejom na stubiću se koristi kada je vaga instalirana na onim mestima gde kupac nije u mogučnosti da vidi merenje ( pult od vitrine i sl.).

Kategorija:

Model vage sa displejom na stubiću se koristi kada je vaga instalirana na onim mestima gde kupac nije u mogučnosti da vidi merenje ( pult od vitrine i sl.). Vaga je zbog svojih tehničkih karakteristika i cene, našla široku primenu u prehrambenim maloprodajnim objektima za merenje voča i povrća, model vage do 15kg za merenje delikatesa. Dugotrajnim radom na akumulator vagu je moguče koristiti i u otvorenim tržnim centrima. pogoduje vaga do 3 kg kapaciteta.

Vaga je po svojim tehničko metrološkim karakteristikama izrađena u sladu sa NAWI direktivom ( evropski pravilnik o neautomatskim vagama ) Zeleni znak M koji se nalazi na nalepnici sa desne strane kao i CE znak potvrđuju usaglašnenost vage sa NAWI direktivom.

Vaga se isporučuje sa 2 godine važnosti žiga

  • Rad na akumulator 6V / 4.5Ah do 100 sati
  • Izvor napajanja 220 AC / 7.8 DC
  • Veličina tasa vage 300mm x 230mm
  • Displej kupca i prodavca ispod tasa vage
  • Tara vage do minus max.opterećenja
  • Mogučnost pamćenja 250 PLU
  • 8 brzih PLU tastera
  • Zvućni i slikovni signal potrošnje baterije
  • Opciono: tepsija za voće i povrće

Max 006 kg         Max 015 kg         Max 030 kg
e = 1/2 g               e = 2/5 g               e = 5/10 g