Digitalna Vaga TNS D – brojačica

Merilo mase sa jednim LED displejom namenjeno za mernje mase u svrhu direktnog obračuna. Dimenzije tasa vage: 300 x 230 mm

Kategorija:

Merilo mase sa jednim LED displejom namenjeno za mernje mase u svrhu direktnog obračuna. Dimenzije tasa vage: 300 x 230 mm, autonomija baterije do 100 radnih sati, rad na akumulator 6V 4.5 Ah

Merilo mase sa jednim LED displejom namenjeno za mernje mase u svrhu direktnog obračuna.

Dimenzije tasa vage: 300 x 230 mm
Autonomija baterije do 100 radnih sati, rad na akumulator 6V 4.5 Ah

Režim rada vage u duplom mernom opsegu:

  • max. merenja do 6kg, preciznost 1g u opsegu do 3kg, odnosno 2g u opsegu do 6kg
  • max. merenja do 15kg, preciznost 2g u opsegu do 6kg, odnosno 5g u opsegu do 15kg
  • max. merenja do 30kg, preciznost 5g u opsegu do 15kg, odnosno 10g u opsegu do 30kg
  • Tara vage: do – max, sa umanjenjem opsega merenja
  • 250 PLU: mogućnost pamćenja 250 uzoraka, 8 brzih tastera
  • Prikaz ukupnog broja merenja, ukupnog broja komada za ukupna merenja
  • 5 karaktera za masu, 6 karaktera za uzorak g/kom, 6 karaktera za količinu (kom)
  • Temperaturni opseg rada: -10C do +40C
  • Garancija: 2 godine na vagu
  • Vaga je odobrena od strane direkcije za mere Sl. oz. RS-16-024