GPRS Terminal Spark

Geneko Spark grps terminal služi za daljinsko očitavanje podataka za sve Geneko fiskalne kase sa serverom poreske uprave.

Kategorija:

Geneko Spark grps terminal služi za daljinsko očitavanje podataka za sve Geneko fiskalne kase sa serverom poreske uprave.

GSM/GPRS modul:

 • Siemens TC65
 • Quad band – GSM 850/900/1800/1900 MHz
 • Kodiranje: CS-1, CS-2, CS-3, CS-4
 • GPRS multislot klase 12
 • Interfejsi 2 x RS-232
 • 1 x RJ12 (za opcione funkcije)
 • Eksterna antena 2 dB
 • Napajanje 220 V +10%/ -15%, 50 Hz
 • Radna temperatura: od -30°C do +65°C
 • Dimenzije 102x74x28 mm
 • Težina 100 g
 • CSD: V.110, RLP, netransparentni; 2.4, 4.8, 9.6, 14.4 kbps
 • SMS: Point-to-point MT i MO, Cell broadcast, tekst i PDU mod

Fax: grupa 3, klasa 1

 • Java Virtual Machine
 • J2ME platforma
 • Softverske funkcije za AT Parser, serijski interfejs, Flash File sistem, kalendar i TCP/IP Stack
 • 1.7 MB – Flash file sistem
 • 400 kB RAM
 • Skup AT komandi
 • AT-Hayes GSM 07.05 i 07.07
 • Siemens AT komande za RIL kompatibilnost (NDIS/RIL)
 • AT komande za TCP/IP pristup
 • Dva serijska RS232 interfejsa na portovima A i B
 • Fiksna brzina prenosa: od 300 bps do 115000 bps
 • Autobauding: od 1200 bps do 115000 bps
 • RTS/CTS i XON/XOFF
 • Port C opciono: I2C bus, ADC, GPIO, izlazni napon 3V/50 mA
 • 1 x GPIO povezan sa eksternim tasterom
 • Indikatori: 4 LED
 • 1 x LED – indikacija ispravnosti rada uređaja
 • 3 x LED – indikatori kontrolisani preko AT komandi
 • Časovnik realnog vremena (RTC) sa internom baterijom
 • Hardverski Watch-dog reset
 • Automatsko isključivanje u slučaju kritične temperature i napona
 • Daljinska promena firmvera