GPRS Terminal TERC F1

GPRS terminal za daljinsko očitavanje podataka za sve fiskalne uređaje iz proizvodnog programa EI Informatike Niš.

Kategorija:

GPRS terminal za daljinsko očitavanje podataka za sve fiskalne uređaje iz proizvodnog programa EI Informatike Niš.

  • Bežični prenos preko sistema mobilne telefonije omogućava:
  • očitavanje fiskalne memorije za potrebe Poreske uprave
  • upis i čitanje artikala i prometa za potrebe korisnika
  • Ekonomičan prenos podataka preko GPRS komunikacije
  • Jednostavno rukovanje i vizuelna indikacija statusa uređaja
  • Transparentno korišćenje bar-kod čitača i drugih periferijskih uređaj
  • Rad sa svim modelima kasa iz programa Tehnicom Informatike