Brojačice

Brojačica novca NC-3300

NC-3300 je multifinkcionalni brojač novca sa mogućnošću procesiranja novčanica RSD. Specijalno razvijen softver omogućava prepoznavanje svakog apoena ponaosob

Brojač ST-9000

Mali,kompaktan brojač novca.

Brojač Novca STD-5

STD 5 je brojač papirnog novca kojeg odlikuje izuzetna jednostavnost korišćenja i preciznost brojanja, čak i starih i pohabanih novčanica.

Brojač novca Isnipper

Brojač iSniper je savremeni softverski uređaj koji skraćuje vreme u obradi novca, za pouzdano brojanje EUR, USD i RSD novčanica kao i detekciju falsifikata.

Detektor novca DP-2268

Automatski detektor novca DP-2268

Brojač Novca HTM-7000

HTM 7000 serija – brojač papirnog novca ,dva LCD ekrana ,različiti brojački modovi.

Brojačica novca SB-7

Multifunkcijski brojač novca SB-7

Brojačica Novca DP7011

Profesionalni omadni brojač DP-7011

Brojačica novca NC-3500

Masterwork brojač novca NC-3500 NC-3500 je multifinkcionalni brojač novca sa mogućnošću procesiranja novčanica RSD, EUR, USD, ili opciono drugih valuta po izboru.

Brojačica novca NC7100

Masterwork brojač novca NC-7100 poseduje automatska detekcija do 5 valuta i radi u više režima brojanja. Brzina brojanja: 1000/ 1200/ 1500 novčanica u minuti. Detekcija lažnih novčanica.

Detektor novca PD100

Masterwork detektor za novac PD 100 je veoma lagan i kompaktan uredjaj sa mogućnosću nadogradnje softvera prilikom pojave novih apoena i falsifikata.

Brojačica novca NC6000

Masterwork brojač novca NC-6000 poseduje automatska detekcija do 5 valuta i radi u više režima brojanja. Brzina brojanja: 1000/ 1200/ 1500 novčanica u minuti. Detekcija lažnih novčanica.


  • 1
  • 2