OP/OB Serija

Digitalna Vaga Ishida BC4000E

Vage Ishida (etiketirke) renomiranog japanskog proizvođača sa bogatom softverskom opremom, modernog dizajna i funkcionalnošću daće vam u svakom trenutku kvalitet.....

Digitalna Vaga Platforma

Je namenjena za lako i brzo merenje (kontrolu) što joj omogućava jednostavan dizajn, preciznost, mobilnost kao i rad na mestima gde nema napajanja električnom energijom.

Digitalna Vaga THB-600

THB serija vaga je pogodna za brzo i precizno merenje merenih tereta. Tariranje u celom mernom opsegu dozvoljava da se definiše neto masa merenih tereta. Vage su dizajnirane za rad u laboratorisjkim uslovima.

Digitalna Vaga OP2SD Brojačica

Vage iz serije OP2 " BROJAČICE" obezbeđuju visoku tačnost, kvalitet i pouzdanost. Kako sam naziv vage govori ona je namenjena za komadno brojanje robe

Digitalna Vaga OB1SD

Modernog dizajna namenjene za brzo, lako i pouzdano merenje robe. Široku primenu imaju u sferi trgovine (prodavnice prehrambenih proizvoda, rinfuzne robe

Digitalna Vaga OB1SD

Modernog dizajna namenjene za brzo, lako i pouzdano merenje robe. Široku primenu imaju u sferi trgovine (prodavnice prehrambenih proizvoda....