TEM Serija

Digitalna Vaga TEKO + 006C

Elektronska trgovacka vaga TEKO+ namenjena za otvorene tržne centre, pijace kao i samostalne trgovinske radnje

Digitalna Vaga Platforma Oskar P1

Model vage OSKAR P1 je magacinska platformska vaga namenjena za prijem-isporuku robe u magacinskim prostorima.

Digitalna Vaga TNS D – brojačica

Merilo mase sa jednim LED displejom namenjeno za mernje mase u svrhu direktnog obračuna. Dimenzije tasa vage: 300 x 230 mm

Digitalna Vaga TAM D

Vaga je zbog svojih tehničkih karakteristika i cene, našla primenu u proizvodnim pogonima i veletrgovinama, gde je zbog svog velikog prijemnika mase ( tasa vage )

Digitalna Vaga TEM B1D

Model vage sa displejom na stubiću se koristi kada je vaga instalirana na onim mestima gde kupac nije u mogučnosti da vidi merenje ( pult od vitrine i sl.).

Digitalna Vaga TEM D

Model vage sa displejom na stubiću se koristi kada je vaga instalirana na onim mestima gde kupac nije u mogučnosti da vidi merenje ( pult od vitrine i sl.).