Terminali

RFID Čitač R10D

Magnetni čitac RFID 124 Khz je ID čitač , sa čitanjem na distanci do 8 cm. Baziran na RFID radio frekfenciji za indentifikaciju u raznim okruženjima...

Oris-11 GPS Terminal za praćenje vozila

Oris 11 predstavlja sistem za daljinsko praćenje vozila, i kao takav koristi više različitih uslužnih servisa kao što su GPS (Global Positioning Sistem) – za određivanje tačne lokacije, GPRS.

GPRS Terminal Galeb DTT-001

GPRS Galeb DTT-001 je terminal za daljinski prenos podataka.

GPRS Terminal VIT05

Gprs Terminal za daljinsko očitavanje podataka izmedju Iskra fiskalnih kasa i servera poreske uprave.Metalno kućište ,napajanje 12v

GPRS Terminal Spark

Geneko Spark grps terminal služi za daljinsko očitavanje podataka za sve Geneko fiskalne kase sa serverom poreske uprave.

GPRS Terminal TERC F2

Terminal TERC F2 namenjen je za očitavanje sadržaja fiskalne memorije i bežični prenos podataka do servera Poreke uprave.

GPRS Terminal TERC F1

GPRS terminal za daljinsko očitavanje podataka za sve fiskalne uređaje iz proizvodnog programa EI Informatike Niš.

Fox – GPS terminal za praćenje vozila

Fox omogućava daljinsko lociranje i praćenje vozila u zemlji i inostranstvu pomoću sistema globalnog pozicioniranja (GPS), GPRS servisa i Interneta