Logik Poslovna Rešenja

Predstavljamo profesionalne informacione sisteme za Poslovanje

 

LogikFirma A

Program za kompletnu podršku u praćenju poslovanja malih i srednjih preduzeća

LogikKasa F

Kompjuterski program za praćenje rada u maloprodaji sa podrškom za fiskalne uređaje

Logik Mobi

Aplikacija omogućava korisnicima  rad sa podacima iz centrale, kreiranje trebovanja na licu mesta