Oris 11 predstavlja sistem za daljinsko praćenje vozila, i kao takav koristi više različitih uslužnih servisa kao što su GPS (Global Positioning Sistem) – za određivanje tačne lokacije, GPRS – za prenos podataka, Internet i lokalnu računarsku mrežu – za vizuelni prikaz preko Web ili Desktop aplikacije.

U vozilo se ugrađuje uređaj Oris 11D, čiji sastavni deo GPS/GSM/GPRS modul sa funkcijom određivanja tačne pozicije, vrši prikupljanje svih podataka a zatim prenos tih podataka do servera. Pored osnovnih parametara, brzine, smera kretanja i tačne pozicije, uređaj ima mogućnost prenosa više različitih statusa, koje može da detektuje, a to su nivo napona akumulatora, detekciju otvaranja/zatvaranja vrata i prtljažnog prostora, aktiviranje panik tastera, kao i posebno definisanih ulaznih veličina od strane korisnika. Tako prikupljeni podaci se prenose ka dispečerskom centru (serveru) gde se obrađuju.

Korisnici sistema Oris 11, koristeći web aplikaciju Oris 11W mogu pratiti svoja vozila u realnom vremenu, pregledati istoriju kretanja svakog vozila pojedinačno, pregledati izveštaje o pređenom putu (kilometraži), periodima stajanja, prekoračenjima brzine i sl. za sva vozila, grupu ili pojedinačno u periodu koji sami izaberu. Tako se vrlo brzo i jednostavo dolazi do podataka vezanih za sva vozila.

 Detalje o tehničkim karakteristikama uredjaja možete pogledati na stranici Terminali ili klikom na Oris-11 detaljan opis.
Demonstraciju rada,grafički interfejs možete pogledati na sledeći link  Oris-11 simulacija praćenja vozila  sa sledećim parametrima (UserName  Galeb , pasword-lozinka  demo)