Popis osnovnih sredstava

inventory

Upravljanje dobrima, osnovnim sredstvima, odnosno inventarom je od krucijalnog značaja za svaku kompaniju. Sistem upravljanja mora biti takav da obezbedi stabilnost poslovanja i maksimalno upošljavanje resursa kao i da otkloni bilo kakav nedostatak. Početak efikasnog upravljanja je popis osnovnih sredstava…
Popis osnovnih sredstava se obavlja minimum jednom godišnje radi kontrole i upoređivanja knjigovodstvenog i stvarnog stanja Vaših osnovnih sredstava. Ova sveobuhvatna akcija podrazumeva prebrojavanje, evidentiranje i provjeravanje osnovnih sredstava, koje može trajati i nekoliko dana u zavisnosti od broja osnovnih sredstava kojim Vaša organizacija raspolaže. Nakon toga sledi unos podataka sa popisnih lista u Vaš informacioni sistem i njihova obrada radi realizacije konačnog cilja tj. popisa – upoređivanja popisanog – realnog sa knjigovodstvenim stanjem.

Preduslov uspešnog popisa su obeležena osnovna sredstva
Obeležavanje osnovnih sredstava

obelezeno_osnovno_sredstvo

 

 

 

 

Procedura popisa
1.

Prilagođavanje postojećih podataka
Pre bilo kakvog obavljanja popisa, potrebno je da postoje liste i spiskovi osnovnih sredstava gde je svako sredstvo određeno bar po invetarnom broju i nazivu. Poželjno je da postoje i dodatne odrednice kao što su lokacija, ime osobe koja je zadužena osnovnim sredstvom i slično.

2. 

evidencija_prostorije

 

 

 

 

 

 

3.
Evidentiranje osnovnog sredstva
Evidentiranje se vrši očitavanjem oznake kojom je jedinstveno određeno osnovno sredstvo. Prilikom očitavanja na uređaju na kome se vrši popis biće prikazana informacija o nazivu osnovnog sredstva i lokaciji. Potvrđivanjem očitanih informacija potvrđuju se i sve informacije o osnovnim sredstvu i ono je popisano.

osnovna_sredstva

 

 

 

 

Prilagođavanje postojećih podataka
Evidentiranje lokacije
Evidentiranje osnovnog sredstva
Izvoz podataka

inicijalna_obrada_podataka

 

 

 

 

 

Evidentiranje lokacije
Za kvaliteno i precizno obavljanje popisa neophodna je i informacija o lokaciji osnovnog sredstva ili grupe osnovnih sredstava. Pre popisa tako određene grupe osnovnih sredstava evidentira se i lokacija .

prikupljanje_podataka