Air ECR je portal koji Vam omogućava praćenje fiskalne kase sa udaljenog mesta.Potpuna kontrola maloprodaje putem GSM mobilne mreže se sastoji da u svakom trenutku možete dobiti prodajnost ,dnevne,periodične izveštaje sa vaše fiskalne kase.
Svoju najbolju primenu portal ima u lancima trgovina po različitim gradovima gde je zbog ograničenog prostora nemoguće na prodajnom mestu instalirati računar,a postoji potreba za daljinskim praćenjem.Osim dobijanja izveštaja o radu prodajnog mesta portal omogućava i slanje artikla na prodajno mesto.
Pored navedenih funkcionalnih prednosti , dolazi i do smanjenja troškova za opremanje maloprodajnog mesta (nije potrebno instalirati računar,obezbediti stabilnu internet vezu).
Fiskalna kasa sa integrisanim gprs terminalom je sve što Vam je potrebno za korišćenje ovog portala.Funkcionalnost portala i korisnički interfejs možete pogledati klikom na sledeći link   air ecr portal       sa sledećim podacima
PIB -user name ( 999999999 )   Lozinka – pasword  (demo).