Preuzimanja

TELEKOM UGOVORI ZA GPRS TERMINALE –  ažurirano 20.12.2016


„Sa ove stranice potrebno je preuzeti ugovore za mts korporativni pristup GPRS.
Napomena : svaki zahtev je potrebno preuzeti ,popuniti i poslati brzom poštom na adresu servisa.“


UREDBE MINISTARSTVA FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE


UREDBE MINISTARSTVA FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE  2022„Na ovoj stranici možete naći uredbu ministarstva finansija o grupama poreskih obveznika koji su oslobođeni obaveze evidentiranja prometa preko fiskalnog uređaja.Imajte u obzir osnovnu šifru deltanosti,kao i okolnost da ova uredba ne oslobađa poreskog obveznika da evidentira promet. „


OBRASCI ZA MALOPRODAJU


„Na ovoj stranici možete preuzeti osnovne i zakonski propisane obrasce za maloprodaju.“


AKCIJE – PROMO (new!)


Na ovoj stranici se možete informisati o akcijama  i dešavanjima iz našeg servisa.