Da li je tehnički pregled samo zakonska obaveza ili godišnja intervencija na fiskalnom uređaju koja je u interesu svakog poreskog obveznika?
Pokušaćemo da u ovom tekstu damo odgovor na ovo pitanje.
Tehnički pregled fiskalnog uređaja koji se radi jednom godišnje,a najdalje 365 dana od prve fiskalizacije,odnosno 365 dana od dana prethodnog tehničkog pregleda je propisana  zakonom o fiskalnim kasama ministarstva finansija republike Srbije.

Korisnik fiskalnog uređaja tj.poreski obveznik koji ne uradi tehnički pregled može biti novčano kažnjen od 50.000 – 250.000 din .Ovo je samo jedna u nizu zakonskih regulativa koja baca senku na sam značaj tehničkog pregleda, ulogu ,obavezu ovlašćenog servisa prilikom izrade tehničkog pregleda kao i prema poreskom obvezniku tokom cele kalendarske godine.
Ako sagledavamo tehničke karakteristike koji su osnov za kvalitetan,siguran rad uređaja navešćemo sledeće :

Izradom tehničkog pregleda vašeg fiskalnog uređaja servis vrši :

–          Proveru tehničke ispravnosti uređaja ;
–          detaljno čišćenje uređaja od opiljaka trake,prašine koja se stvara svakodnevnim cepanjem termo rolne ;
–          cišćenje ,podmazivanje zupčanika na štampačkim jedinicama fiskalnog uređaja ;
–          čišćenje uređaja od insekata ;
–          podešavanje ako je potrebno tačnog vremena na uređaju ;
–          prikupljanje ,arhiviranje svih parametara testiranja uređaja u servisni dosije ;
–          arhiviranje artikala iz fiskalnog uređaja na mediji ;
–          godišnju podršku vašim radnicima ;
–          proveru i upoređivanje frimware-a sa fabričkim tj.da li je u toku kalendarske godine došlo do neovlašćenog reprogramiranja frimware-a u fiskalnom uređaju ;
–          proveru gprs uređaja,nivoa signala u istom , pružanje korisniku informacije o stanju gprs-a
–          aktivnost servisera na terenu ili u prostorijama servisa svakim radnim danom.

Ovo su samo neke od aktivnosti koje produžuju i obezbeđuju duži ,kvalitetniji ,pouzdaniji radni vek fiskalnog uređaja koje su složićete se od velikog značaja za svakog poreskog obveznika.

Detaljnom analizom,statistikom koju smo precizno vodili došli smo do sledećih podataka.

Jedan fiskalni uređaj u jednoj kalendarskoj godini prosečno :

–          Odštampa 50-75 km termo rolne ;
–          Na tastaturi dobije od 685.000-900.000 pritisaka rukom od kasira ;
–          Svaki deseti uređaj pretrpi   50 nestanka i naglih uključenja električne energije od strane EPS-a.

Kad detaljno razmotrimo uslove rada,dinamiku i zahteve korisnika,zakon koji propisuje ,naslov ovog teksta nam nedvosmisleno govori da tehnički pregled nije samo deo zakona o fiskalnim kasama.

Danijel Cvetkovic