Prodaja fiskalnih kasa

e-Fakture Sparkom

U skladu sa propisima i zahtevima, razvili smo sistem za slanje i primanje eFaktura (računa, avansnih računa, knjižnog odobrenja i razduženja) direktno iz programa. Našim korisnicima vršimo uslugu registracije na portal eFaktura preko sertifikata lične karte vlasnika ili odgovornog lica, a zatim preuzimamo potrebne parametre za uspostavljanje direktne veze između softvera i SEF-a.


KOJE SU PREDNOSTI ?1. Slanje eFakture

 

 

eFakturu šaljete direktno iz dokumenta, a program direktno komunicira sa SEF-om (sistemom elektronskih faktura) preko parametara koje prethodno zatražujemo i ubacujemo, tako da lična karta pri svakom sledećem slanju fakture nije potrebna.

Avansne fakture koje ste već poslali na isti način iz programa, možete uvezati u konačan račun, a klijent sa kojim sarađujete vidi samu fakturu i bira dalji status, odobravanje ili odbijanje.nije potrebna.

https://fiskom.rs/wp-content/uploads/2022/12/softver-slanje-efakture-640x500.png
https://fiskom.rs/wp-content/uploads/2022/12/primanje-efakture-grupna-sinhronizacija-640x500.png


2. Prijem eFakture
grupna sinhronizacija

 

 

Jednim klikom povucite sve dolazne fakture direktno iz SEF-a (Sistema elektronskih faktura), a klikom na Odobri ili Odbaci direktno šaljete povratnu informaciju u SEF, gde će klijent sa kojim sarađujete moći da proveri status eFakture.

Štampanje originalnog izgleda primljene fakture je takođe jedno od opcija koje dobijate.

 


3. Učitavanje
i prebacivanje eFakture

 

 

Kroz par klikova primljenu eFakturu možete da prebacite ili učitate u neki od dokumenata koji će se računati u programu, dakle imate mogućnost šetanja dokumenta kroz softver, čime skraćujete vreme samog kreiranja dokumenta.

https://fiskom.rs/wp-content/uploads/2022/12/ucitavanje-i-prebacivanje-efakture-640x500.png
https://fiskom.rs/wp-content/uploads/2022/12/efakture-640x500.png

 


4. Sve
na jednom mestu

 

 

Fakturu koja je već odobrena od strane kupca možete da stornirate direktno iz dokumenta .Pogrešno poslatu fakturu otkažite pre same potvrde od strane partnera .Mogućnost dodavanja 2 dodatna dokumenta kao prilog uz fakturu .Povlačenje statusa poslatih faktura direktno sa portala (odobrena, odbijena)


KOJE SU OPCIJE KORIŠĆENJA?


E-FAKTURE SPARKOM VP  PAKET  - 1
1 mesec ( 12 e + pdv mesec po srednjem kursu NBS na dan plaćanja )
Napomena :
za godišnju licencu dva meseca – gratis ;
odnosi se na korišćenje bez osnovnog SPARKOM VP paketa – rad samo za e-fakture ;
Neograničen broj faktura .

E-FAKTURE SPARKOM VP PAKET - 2
1 mesec   ( 7 e + pdv mesec po srednjem kursu NBS na dan plaćanja )
Napomena :
za godišnju licencu dva meseca – gratis ;
odnosi se na korišćenje sa osnovnim SPARKOM VP paketom – rad  maloprodaje ;
Neograničen broj faktura .

Scroll