Prodaja fiskalnih kasa

e-Fakture Teron Plus

Poštovani partneri,
U decembru je u planu realizacija četiri nove značajne funkcionalnosti softvera i fiskalnih kasa Teron. Svi naši korisnici će imati mogućnost da aktiviraju ove dodatne mogućnosti uz minimalnu nadoknadu ili da ostanu na sadašnjem paketu usluga.


ŠTA DONOSI TERON PLUS PAKET ?


1. E-Faktura

 

Najznačajnija nova mogućnost su eFakture, koje postaju zakonska obaveza od 01.01.2023., odnosno slanje i prijem efaktura (kao što su fakture od javno komunalnih preduzeća, elektroprivrede…) kao i odobravanje i vođenje evidencije. Dakle sve to ćete moći raditi bez da se logujete na portal Poreske uprave SEF.

Teron softver i fiskalne kase bi imali mogućnost da se račun unese na isti način kao i za potrebe fiskalizacije, ali da se pošalje na SEF (sistem za elektronske fakture). Pored unosa stavki računa korisnik će imati mogućnost da unese dodatne podatke koji postoje na SEF-u, a nema ih u fiskalizaciji (obavezni novi podaci: matični broj, broj fakture, datum valute dok su opcioni podaci: broj ugovora, napomena na fakturi,…). Pored pravljenja i slanja faktura Teron ESIR bi imao mogućnost pregleda svih dolaznih i odlaznih faktura kao i prihvatanje odnosno odbijanje dolaznih faktura..


2. Lager lista

 

Mnogim korisnicima koji rade sa robom biće veoma značajna nova mogućnost vođenja stanja artikala odnosno lager lista. Dakle da uvek imate uvid u trenutno stanje robe u radnji.

Teron softver i fiskalne kase bi imali mogućnost da se popiše stanje robe (artikala) i prilikom prodaje bi se količina oduzimala sa stanja, a prilikom refundacije količina vraćala na stanje. U svakom momentu bi bilo moguće napraviti izveštaj po artiklima sa trenutnim stanjem kao i ažuriranje stanja za pojedinačne artikle..


3. Prenos transakcija na Teron Portal

 

Do sada je bilo moguće sa udaljene lokacije dodavati artikle i menjati cene, a od sada imate mogućnost i praćenja prometa od kuće ili sa bilo koje udaljene lokacije.

Korisnik bi bio u mogućnosti da aktivira opciju da se svi računi prenose na Teron Portal i na portalu bi korisnik mogao u realnom vremenu da ima uvid u sve račune (pregled na ekranu kao i preuzimanje xlsx izveštaja). U slučaju da uređaj privremeno nema pristup internetu Teron ESIR bi pratio koji računi su poslati i čuvao ih sve dok ih uspešno ne pošalje na portal. Ova funkcionalnost može da bude korisna korisnicima koji žele da prate rad svojih objekata, a da ne moraju da pozovu radnike da im pošalju izveštaj o transakcijama sa uređaja kao i za knjigovođe.


4. Više paralelnih računa (otvoreni računi)

 

Nova mogućnost za ugostitelje, ali i za ostale delatnosti kojima je potrebno da u isto vreme može biti otvoreno više računa.

Teron softver i fiskalne kase bi imali mogućnost da radi sa više otvorenih računa u isto vreme i da korisnik može da se prebacuje između njih i povremeno dodaje nove stavke kao i da pojedini račun u odgovarajućem momentu zatvori, fiskalizuje i odštampa. Ova funkcionalnost može da bude korisna kafićima, restoranima kao i drugim mestima gde postoji više otvorenih rauna u paraleli ili potreba da se račun unosi duže vremena.


5. Podrška za platne terminale sa AssecoPos/Payten aplikacijom

 

U okviru ove sekcije se mogu podesiti parametri vezani za platni terminal. Ukoliko je unet iznos u polje “Kartica” u tipovima plaćanja, sistem će prvo poslati taj iznos na platni terminal da bude naplaćen i tek nakon uspešne naplate nastaviti sa fiskalizacijom i štampanjem računa.


Sve navedene opcije dobijate u Teron Plus paketu. Teron Plus paket sastoji se od Osnovnog paketa + navedenih dodatih funkcija. Osnovni paket ostaje sa istom cenom kao i do sada 6e+ PDV na mesečnom nivou, a Teron Plus iznosi 10e + PDV. Ukoliko ste zainteresovani za pretplatu na nove funkcije, kontaktirajte nas!

Fiskom
Fiskom servis 037 44 22 42
Scroll