• eFiscal & Computers Retail Solution
Aclas

Prikaz svih proizvoda proizvođača : Aclas

Najpovoljnija trgovačka vaga sa obračunom cene koja se pojavljuje sa i bez externog displeja.

Isporučuje se sa žigom  u trajanju od 24 meseca.

Cena: 13.800,00 RSD
Proizvođač: Aclas
Scroll