Prodaja fiskalnih kasa

Sparkom – programsko rešenje sertifikovano od strane poreske uprave

Sparkom VP je softversko rešenje za eFiskalizaciju koje, pored kase, tj. dela za kucanje MP računa, ima i mogućnost vođenja poslovanja. Pošli smo od ideje da korisnik dobije mogućnost vođenja celokupnog poslovanja, kreiranje ulaznih i izlaznih dokumenata, vođenje komitenata, provere poslovanja putem izveštaja, dakle vođenje i finansijskog i robnog poslovanja, čime dobija kompletno rešenje koje će mu koristiti i u budućim zakonski propisanim izmenama.
Softver u potpunosti prilagodljiv potrebama Vašeg poslovanja u skladu sa novim sistemom eFiskalizacije. Pruža mogućnost izrade svih vrsta fiskalnih računa i tipova transakcjia u B2B i B2C prodaji.Sparkom je prilagodljiv za rad sa više prodajnih mesta.Postanite KORISNIK programskog rešenja za izdavanje računa(ESIR), AKREDITOVANOG od strane Poreske uprave Republike Srbije.
Elektronski sistem za izdavanje računa(ESIR) je obavezan element u novoj fiskalizaciji.


o ESIR-u


Uklonite greške

Uklonite greške pri izradi računa. Bilo da je reč o pogrešnom broju računa ili lošim podacima kupca, sa našim programom ti problemi neće postojati.

Uštedite Vaše vreme

Iskoristite Vaše vreme radeći svoj posao, a brigu o podacima prepustite nama.

Povećajte svoju produktivnost

Ne trošite vreme na računanje kroz excell, putem kalkulatora ili papira. Sagledajte svoje poslovanje u izveštajima kroz par klikova.

https://fiskom.rs/wp-content/uploads/2022/07/1-imac-front-prodaja-front-640x500.png

Pogodan za različite delatnosti

Program možete primeniti u različitim delatnostima poslovanja (trgovine, uslužne delatnosti, proizvodnja...)
Maloprodajni intefejs purža mogućnost korisniku rad preko tastature i rad preko monitora osetljivog na dodir

Kao i :

• prijava i odjava kasira
• specifikacija plaćanja po svakom načinu plaćanja
• mogućnost kombinovanog načina plaćanja
• finansijski presek operatera i radne stanice
• oslobađanje pdv-a kod plaćanja za diplomate

Prilagođen Vašem poslovanju

Programsko rešenje za maloprodaje nudi efikasno vođenje poslovanja uz mogućnost potpunog prilagođavanja korisnicima i njihovom poslovanju.
Pregledan interfejs svih fiskalizovanih računa,fundacija,kopija kao i pretragu dokumenata po ID kupca

• fiskalni izveštaji
• izveštaji prodaje
• izveštaji lagera
• pregled dokumenata
• analiza i statistika
• planovi i realizacija
• blagajna
• izdavanje dokumenata, gotovinskih računa, faktura, otpremnica i profaktura

https://fiskom.rs/wp-content/uploads/2022/07/imac-front-pregled-fiskalnih-racuna-1-640x500.png

PRIMENA


Svoju primenu program je pokazao u različitim delatnostima kao što su :
• Radnje mešovite robe (Mogućnost unosa velikog broja šifara sa različitim poreskim stopama i laka pretraga po Bar-kodu.) , • Agencije i auto-škole (Kucanje avansnih računa po najnovijim propisima i vođenje klijenata po identifikacionom broju.) , • Knjižare (Prodaja i unos komisione robe kroz kreiranje grupe artikala, radi što preglednijeg izveštaja.) , • Poljoapoteke (Kucanje računa po JMBG-u za korisnike poljoprivrednih gazdinstava, kao i za privatne firme, gde se na računu prikazuju podaci klijenta.)
• Trafike (Brzo kucanje i kreiranje računa, mogućnost vođenja grupe artikala.)
• Stomatološke i veterinarske ordinacije (Pregledna evidencija unetih usluga po cenovniku, dodavanje novih šifara, promena cenovnika u svakom trenutku.), • Kozmetički i frizerski saloni (Kreiranje raznih vrsta usluga u svakom trenutku, brza promena krajnjih cena.)
• Servisi (Kucanje gotovinskih i virmanskih računa za usluge koje pružate, davanje popusta u samom maloprodajnom računu.) • Auto oprema (Unošenje šifara sa kombinacijom slova i brojeva, kao i vođenje ulaza i izlaza robe.) • Pekare (Jednostavno kucanje računa po šiframa, mogućnost odabira ugostiteljskog režima ako imate konzumaciju u samoj radnji.) •Fotokopirnice (Prilagodite artikal po količini izvršenih usluga (kopija), i kreirajte brzo i lako novu uslugu.)

Basic Paket
11 E mesečno
MP račun (kreiranje svih tipova računa)
1 Magacin/Objekat
Rad sa LPFR
Rad sa VPFR
MP Izveštaji
Pregled realizacije po korisniku
uvoz artikla iz excella
Kreiranje grupa i podgrupa artikala
Napredna Analitika -NE
kreiranje dokumenata NE
napredni izveštaji (lager,f.stanje) NE
izdavanje e-faktura NE
9.17 E mesečno -za godišnju licencu
Standard Paket
21 E mesečno
MP račun (kreiranje svih tipova računa)
1 Magacin/Objekat
Rad sa LPFR
Rad sa VPFR
MP Izveštaji
Pregled realizacije po korisniku
uvoz artikla iz excella
export dokumenata i izveštaja u pdf i excell
Napredna Analitika
kreiranje dokumenata
napredni izveštaji (lager,f.stanje,KEP knjiga)
izdavanje e-faktura NE
17.5 E mesečno -za godišnju licencu
Standard paket -Advanced
28 E mesečno
MP račun (kreiranje svih tipova računa)
1 Magacin/Objekat
Rad sa LPFR
Rad sa VPFR
MP Izveštaji
Pregled realizacije po korisniku
uvoz artikla iz excella
export dokumenata i izveštaja u pdf i excell
Napredna Analitika
kreiranje dokumenata
napredni izveštaji (lager,f.stanje)
izdavanje e-faktura DA
24.5 E mesečno -za godišnju licencu
Basic Paket Advanced
23 E mesečno
MP račun (kreiranje svih tipova računa)
1 Magacin/Objekat
Rad sa LPFR
Rad sa VPFR
MP Izveštaji
Pregled realizacije po korisniku
uvoz artikla iz excella
Kreiranje grupa i podgrupa artikala
Napredna Analitika -NE
kreiranje dokumenata DA
napredni izveštaji (lager,f.stanje) NE
izdavanje e-faktura DA
Online administiranje i backup podataka NE
20.33 E mesečno -za godišnju licencu
Expert Paket Online Pro
38 E mesečno
MP račun (kreiranje svih tipova računa)
1 Magacin/Objekat
Rad sa LPFR
Rad sa VPFR
MP Izveštaji
Pregled realizacije po korisniku
uvoz artikla iz excella
export dokumenata i izveštaja u pdf i excell
Napredna Analitika
kreiranje dokumenata
napredni izveštaji (lager,f.stanje,KEP knjiga)
izdavanje e-faktura DA
Online administiranje i backup podataka DA
32.83 E mesečno -za godišnju licencu
LPFR Single Element
5 E mesečno
Intuitivan korisnički interfejs
Brza i jednostavna instalacija
funkcioniše i na računarima slabije konfiguracije
Izdavanje fiskalnih računa bez internet konekcije
Kompatibilan je sa svim ESIR rešenjima
Podržava rad u operativnim sistemima: Windows
Konstantno praćenje LPFR-a - od strane podrške
Prikazuje odgovor u prozoru u slučaju greške ili zahteva
Izdavanje fiskalih računa i bez internet konekcije
/
/
/
/
4.17 E mesečno -za godišnju licencu

o LPFR-u


https://fiskom.rs/wp-content/uploads/2022/07/LPFR-1-105x103.png

Sparkom LPFR je lokalni procesor fiskalnih računa koji je obavezan element Elektronskog fiskalnog uređaja (EFU).
Jednostavan korisnički interfejs vodi u direktnu komunikaciju Vaše kase sa Poreskom upravom. Težili smo da olakšamo i prilagodimo rad što većem broju korisnika, kao i da obezbedimo sigurnost, a smanjimo mogućnost greške. Kompatibilan je sa svim ESIR rešenjima koja su akreditovana od strane Poreske uprave, na Windows okruženju. Omogućava izdavanje fiskalnih računa bez internet konekcije, a računi se prosleđuju u PU po uspostavi Internet konekcije.

Scroll