Prodaja fiskalnih kasa

Sparkom

       Sparkom VP je softversko rešenje za eFiskalizaciju koje, pored kase, tj. dela za kucanje MP računa, ima i mogućnost vođenja poslovanja. Pošli smo od ideje da korisnik dobije mogućnost vođenja celokupnog poslovanja, kreiranje ulaznih i izlaznih dokumenata, vođenje komitenata, provere poslovanja putem izveštaja, dakle vođenje i finansijskog i robnog poslovanja, čime dobija kompletno rešenje koje će mu koristiti i u budućim zakonski propisanim izmenama.
Softver u potpunosti prilagodljiv potrebama Vašeg poslovanja u skladu sa novim sistemom eFiskalizacije. Pruža mogućnost izrade svih vrsta fiskalnih računa i tipova transakcjia u B2B i B2C prodaji.Softver je prilagodljiv za rad sa više prodajnih mesta.Postanite KORISNIK programskog rešenja Sparkom VP, elektronskog sistema za izdavanje računa(ESIR), AKREDITOVANOG od strane Poreske uprave Republike Srbije.Elektronski sistem za izdavanje računa(ESIR) je obavezan element u novoj fiskalizaciji.Rok za prelazak na novu fiskalizaciju je od 01.11.2021.godine do 30.04.2022.godine.

Scroll